හාන්ස් රිච්ටර් |
සන්නායක

හාන්ස් රිච්ටර් |

හාන්ස් රිච්ටර්

උපන් දිනය
04.04.1843
විපත වු දිනය
05.12.1916
වෘත්තිය
රියදුරු
රට
ඔස්ට්රියාව

හාන්ස් රිච්ටර් |

මංගල 1870 (බ්‍රසල්ස්, ලොහෙන්ග්‍රින්). වැග්නර්ගේ කාර්යයේ විශාලතම විශේෂඥයා. 1876 ​​සිට ඔහු Bayreuth හි සේවය කළේය. "Ring of the Nibelung" (1) හි 1876 වන රංගන ශිල්පියා. ඔහු 1875 සිට වියානා ඔපෙරා හි කොන්දොස්තර විය (1893-1900 දී ඔහු ප්රධාන කොන්දොස්තර විය). කොවෙන්ට් ගාර්ඩන්හි (1903-10) වැග්නේරියන් ඔපෙරා වේදිකාගත කරන ලදී. මැන්චෙස්ටර්හි (1900-11) වාද්‍ය වෘන්දයක් මෙහෙයවීය. 1912 දී ඔහු Bayreuth උත්සවයේ දී Die Meistersinger ඔපෙරා ඉදිරිපත් කළේය. I. Brahms සහ A. Bruckner විසින් සංධ්වනි ගණනාවක 1 වන වාදකයා.

E. Tsodokov

ඔබමයි